Vraag je energie bespaarrapport aan

Disclaimer

BOX zorgeloos duurzaam is een initiatief van BOX Duurzaam B.V. BOX Duurzaam B.V. spant zich in een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site te geven. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt BOX Duurzaam geen enkele aansprakelijkheid als er sprake is van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. BOX Duurzaam behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. BOX Duurzaam garandeert niet dat email of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. BOX Duurzaam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. BOX Duurzaam aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Ook wijzen wij erop dat een bezoeker van deze site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BOX Duurzaam. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door online of offline publicatie. BOX Duurzaam heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en aan haar klanten in het bijzonder. Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken. Voor zover deze website hyperlinks bevat naar websites die buiten het www.boxduurzaam.nl domein liggen gelden daarvoor mogelijk afwijkende voorwaarden. BOX Duurzaam is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.