Vraag je energie bespaarrapport aan

Welkom!

Verduurzaming van kerkgebouwen is een grote mogelijkheid voor Nederland om bij te dragen aan een nieuwe beweging. Een kerk kan niet alleen zuiniger, warmer en gezelliger zijn als zij verduurzaamd is, maar kan ook een bron van energie worden. Met de moderne technieken en middelen is heel veel mogelijk op dit gebied, zowel ín het gebouw, met het gebouw, als rondom het gebouw.

Hiertoe is het project ‘De Groene Kerk’ door stg. Kerken voor Kerken opgestart. U kunt hier daar meer over vinden. Een fragment daaruit: ‘Op Europees niveau willen wij meedoen met innovaties, inzichten, en mogelijkheden voor vergroening. Denk bijvoorbeeld aan de Green Deal van Frans Timmermans. De Europese Commissie heeft positief gereageerd op ons idee daarin.’

Wij zijn blij dat BOX duurzaam bereid is gevonden om hierin met ons samen te werken. Zij maakt deel uit van onze zelfstandige en onafhankelijke VastGoedGroep en neemt daarbij de verduurzaming voor haar rekening. Samen met ons en haar eigen partners wil zij innovatief zijn en blijven om te zorgen dat ú vergroent en verduurzaamd met volledige begeleiding en ontzorging.

Onze kerkgebouwen verdienen de beste zorg die er is. Doet ú mee? U kunt rechtstreeks contact opnemen met BOX duurzaam. Uiteraard kunt u ook eerst contact opnemen met St. Kerken voor Kerken. Wees gezegend, ds. drs. Rens Schalkwijk VDM, voorzitter St. Kerken voor Kerken.

Nieuwsgierig geworden? Meld u aan via onderstaande knop en er wordt binnen 48 uur contact met u opgenomen.