Vraag je energie bespaarrapport aan

Welkom!

AON & verduurzamen

Op 1 januari 2023 moet een bedrijfsgebouw dat voor 50% of meer als kantoorruimte gebruikt wordt, minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoorruimte gebruiken. Dit heeft de wetgever bepaald. Wij willen onze klanten/deelnemers hierop wijzen en bewust maken van deze wettelijke eis. De overheid heeft als klimaatdoelstelling om in 2030 45% en in 2050 95% minder CO2 uit te stoten. Om dit te bereiken moeten eigenaren hun bedrijfspanden verduurzamen. Bent u huurder van een kantoorpand en voldoet het pand niet aan de wettelijke eisen dan mag u niet langer uw bedrijfsvoering vanuit die locatie doen en zult u moeten verhuizen. Bent u eigenaar en heeft uw pand niet een minimale energielabel C, dan mag u dit niet langer gebruiken als kantoorpand. Daarom vindt AON het belangrijk om huurders en eigenaren hierop te wijzen en waar mogelijk te helpen.

BOX duurzaam

BOX duurzaam heeft als doel Nederland helpen met verduurzamen van panden en bijdragen aan de CO2 reductie voor een betere leef- en werkomgeving. Hiervoor hebben zij een uniek concept ontwikkeld om pandeigenaren en/of huurders te helpen met het treffen van de juiste maatregelen.

BOX duurzaam biedt een totale scan van het bedrijfspand aan. Na het verduurzamen ontvangen de eigenaren het nieuwe energielabel en vind tevens de registratie daarvan plaats.

Op dit moment voldoet slechts 44% van de kantoorpanden aan de verplichting zoals de wetgever die vastgelegd heeft in 2012.

De specialisten van BOX duurzaam stellen een verduurzamingsrapport op waarin de verschillende maatregelen en mogelijkheden worden behandelt.

Het energielabel moet worden bepaald volgens de berekeningsmethode NTA 8800. Energielabel C is lichtgroen en heeft een redelijk laag energieverbruik. Het is het derde label van de zeven labels die de overheid uitgeeft. Het groenste label A krijg je als je huis of kantoor erg energiezuinig is. Om het energielabel C te krijgen moet een kantoorpand een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per mper jaar hebben.

Met een geldig energielabel A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. Er bestaan verschillende financiële regelingen en BOX duurzaam helpt en begeleidt u daarbij. Meer weten? Neem contact op met BOX duurzaam.