Vraag je energie bespaarrapport aan

Welkom!

Als uw accountantskantoor en adviseur gaat onze wettelijke verplichting en dienstverlening verder dan alleen het maken van uw jaarrekeningen, aangiftes, BTW terugvragen en rapporteren. Onze ambitie is om u te voorzien van informatie en verplichtingen vanuit de wetgever die van invloed kunnen zijn op uw ondernemerschap.

Vandaar onze actie “Mijn bedrijfspand verduurzamen”.

In het kader van het klimaatakkoord en het verminderen van de CO2 uitstoot heeft de overheid in 2012 een besluit genomen en bepaalt dat per 31 december 2022 elk bedrijfspand dat voor minimaal 50% als kantoorpand gebruikt wordt, minimaal voorzien moet zijn van een energielabel C. Voldoet het gebouw niet aan deze eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Wij willen vanuit onze zorgplicht onze klanten hierop wijzen en bewust maken van deze wettelijke eis. De overheid heeft als klimaatdoelstelling om in 2030 45% en in 2050 95% minder CO2 uit te stoten. Om dit te bereiken moeten eigenaren hun bedrijfspanden verduurzamen. Bent u huurder van een bedrijfspand en voldoet dit pand niet aan de wettelijk gestelde eisen, dan mag u niet langer uw bedrijfsvoering vanuit die locatie doen. Bent u eigenaar en heeft uw pand niet een minimale energielabel C, dan mag u dit niet langer gebruiken/verhuren als kantoorpand. Het is daarom van belang om actie te ondernemen.

Om u daarbij te helpen en van dienst te zijn, zijn wij een samenwerking aangegaan met een professionele partij die u daarbij kan begeleiden.

BOX duurzaam

BOX duurzaam heeft o.a. als doel Nederland te helpen met verduurzamen van onroerendgoed en bijdragen aan de CO2 reductie voor een betere leef- en werkomgeving. Hiervoor hebben wij een uniek concept ontwikkeld om pandeigenaren en/of huurders te helpen met het treffen van de juiste maatregelen. Zo voldoen eigenaren aan de door de wetgever gestelde eisen; minimaal het energielabel klasse C.

BOX duurzaam geeft een persoonlijk advies met betrekking tot uw bedrijfspand. Na het verduurzamen ontvangen de eigenaar het nieuwe, verbeterde energielabel. Doe daarom de bedrijfsduurzaamheidsscan met onze duurzaam adviseur.

Meld u nu aan.